priginti

priginti
2 prigìnti, prìgina, prigýnė tr. ginčijantis priveikti: Jo tu neprigìnsi Kp. Ji tokia gintulė̃ – niekas jos neprìgina Slm. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • priginti — prigiñti vksm. Piemenùkai prigiñdavo prie tõs duobė̃s gývulius, bèt pãtys artỹn nei̇̃davo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priginti — 1 prigiñti, prìgena, prìginė tr. 1. privyti: Paskubėjęs jį priginti, be jokio pasisveikinimo pratarė Žem. Vos prìginiau bėgantį J. Vijo vijo ir prìginė jis mane Al. Daužk neuždaužk, gink – neprigink Yl. ^ Du bėga, du veja, ir niekuomet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antginti — 1 antgiñti, añtgena, añtginė (ž.) tr. 1. užvyti ką ant ko nors: Šuo katę ant trobos añtginė Vvr. 2. pavyti: Į kalną belipančią mane añčginė Vkš. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 1 apgiñti, àpgena, àpginė tr. 1. J aplenkti. 2. į kurią nors vietą daugelį gvvulių privaryti: Ganyklą avimis apgiñti, avis ant ganyklos varyti, giñti KI229. Apginė karvėms visus mano padaržius ir nuganė Šts. 3. išginti gyvulius anksčiau už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apginti — 2 apgìnti, àpgina, apgynė tr. 1. išsaugoti, atremti puolimą: Klesti žemė, kurią mūsų rankos apgynė rš. Apgynė tėvynę nuo interventų sp. Apìgina Slm. | Aš apgyniau aną nuo vilko J. Papievis, nušokęs nuo prieklėčio, apgynė Puodžiūną nuo šuns… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 1 atgiñti, àtgena, àtginė tr. 1. nuo savęs tolyn nuvaryti: Kad aną šalin nuo savęs atgeni, jis apent grįžta pas tavęs P. 2. refl. atsivyti: Oniukė prikrito prie žemės pasiklausyti, bene atsigena BsPII83. 3. į kurią nors vietą nuvaryti gyvulius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atginti — 2 atgìnti, àtgina, atgynė tr. DŽ 1. atremti puolimą: Galvijus nuo javų, neprietelius nuo tėviškės atgìnti KI35. Led atgyniau šunis nuo jojo J. | prk.: Ligą atgìnti KII325. Ugniagesiai atgynė mano namą BŽ340. | refl.: | Padavė jam skepetaitę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daginti — 1 ×dagìnti, dàgena, dàginė (hibr.) tr. visiškai pavyti: Vagį bėgantį giniau giniau ir nedaginiau J. ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davyti — 1 ×davyti, dàveja, davìjo (hibr.) tr. 1. D.Pošk, Lz, ZtŽ privyti, priginti: Mes juos davysme i aplenksme Dglš. Anas davìs tą žmogų ir jį pavežės Šš. Kap davyti bernužėlis, kap atimti vainikėlis LTR(Vrn). ^ Eina tep, kad šimtas velnių nedavyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ginti — 1 giñti, gẽna, gìnė tr. K, Š 1. varyti: Gink visus vaikus šalin Vdžg. Bepigu neginti, kad bėga S.Dauk. | Dabar bimbalelį giñsiam (toks vaikų žaidimas) Vkš. | prk.: Tokios kal̃bos Tarutį dar labiau liūdesin ginė P.Cvir. Gena visus dienos į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”